• Zeus
Gate of Fate ประตูแห่งโชคชะตา อัพแล้ว
Update ใหม่กับ Gate of Fate ประตูแห่งโชคชะตา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

------------------------------------------

[BOI] เล่นแล้วภาพกระตุก / LAG มาทางนี้เลยค่ะ

ดูวิธีแก้ไขปัญหาเล่นแล้วภาพกระตุกหรือ Lag คลิกที่นี่


------------------------------------------